Miroslav Gajdoš

Miro je zakladateľom NaturFit. Je držitelom viacerých prestížnych kvalifikácií:

  • Kinetika Personal Trainer
  • YMCA Circuit training
  • Boxercise Instructor
  • YMCA Fitness trainer
  • Lifetime Fitness- special population training
  • Vitalis- Fitnes tréner

Miro počas svojej doterajšej kariéry odtrénoval viac ako 7000 hodín osobného tréningu. Medzi jeho jeho klientov patria manažéri, bankári, lekári, herci, športovci a hudobníci ale aj učitelia, účtovníci, sociálni pracovníci alebo politici. Táto skutočnosť dokazuje že osobný tréning je vhodný pre každého kto má seriózny záujem dosiahnuť výsledky rýchlo, efektívne a bezpečne.

Myšlienka na vytvorenie komplexného tréningového konceptu vznikla počas jeho pôsobenia v Londýne. Bývalý profesionálny futbalista tam odišiel v roku 2003 keď zranenie kolena ukončilo jeho futbalovú kariéru. Po získaní potrebnej kvalifikácie 7 rokov úspešne pôsobil ako osobný fitnes tréner v oblasti Putney a South Kensington. V roku 2010 sa spolu s manželkou presťahovali na Slovensko, aby zrealizovali projekt NaturFit.

© 2011 - 2012, creative solution