Západné Tatry - Roháče

Západné Tatry sú s maximálnou výškou 2 248 m druhým najvyšším pohorím na Slovensku. Vyššie sú iba Vysoké Tatry, ktoré svojho západného suseda prevyšujú približne o 400 m. Západné Tatry sa delia do 6 celkov: Osobitá, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy a Liptovské kopy. Hlavný hrebeň Západných Tatier vedie približne rovnobežným smerom. Meria 37 km a je pomerne kľukatý. Jeho najzápadnejším vrcholom je Biela skala (1 316 m). Na hlavnom západotatranskom hrebeni sa nachádza 27 vrchov, z toho 20 je vyšších ako 2000 m. Najvyšším končiarom na hlavnom hrebeni Roháčov je Baníkov (2 178 m).

© 2011 - 2012, creative solution